Tarieven schooljaar 2020-2021

Op deze pagina vind je de tarieven terug voor het schooljaar 2020-2021.

Je dient in te schrijven vóór 30 september en ook de betaling moet vóór 30 september binnen zijn. Mis je deze inschrijvingsperiode dan moet je helaas wachten tot 01 november en betaal je ook 20% meer!

Het inschrijvingsgeld voor een atelier is afhankelijk van je leeftijd. Kijk zeker ook na of je in aanmerking komt voor een korting:
- Je ontvangt een korting per extra gezinslid (jonger dan 18) dat wordt ingeschreven aan d' Academie Beeld en/of d' Academie Podium Sint-Niklaas.
- Ben je houder van de kansenpas Sint-Niklaas en schrijf je jezelf of een ander gezinslid in aan d' Academie Sint-Niklaas, dan geniet je eveneens van een interessante korting. Opletten, de kansenpas zelf is niet voldoende, je moet vooraf het attest "Vrijetijdsparticipatie" aanvragen bij het Welzijnshuis in Sint-Niklaas.
- Andere kortingen vind je terug op de detailpagina.
Opletten: kortingen kunnen niet online aangevraagd worden, hiervoor dien je langs te komen op het secretariaat mét de juiste attesten.

Basistarieven, enkel geldig tot 30 september 2020

Je schrijft in én betaalt vóór 30 september 2020.

Jonger dan 18 jaar (Geboortejaar 2003 t/m 2014)

Normaal tarief € 78,00
Verminderd tarief € 54,00
Kansenpas Sint-Niklaas € 17,00

Tussen 18 en 25 jaar (Geboortejaar 1996 t/m 2002)

Verminderd tarief € 154,00
Kansenpas Sint-Niklaas € 70,00

Volwassenen (Vanaf 25 jaar en ouder)

Normaal tarief € 338,00
Verminderd tarief € 154,00
Kansenpas Sint-Niklaas € 70,00

Tarieven vanaf 01 november 2020

Je mist de inschrijvingsdatum van 30 september 2020? Je kan pas weer inschrijven vanaf maandag 02 november 2020 en je betaalt 20% extra op het inschrijvingsgeld. Inschrijven kan niet meer online, enkel nog op het secretariaat van d'Academie.

Jonger dan 18 jaar (Geboortejaar 2003 t/m 2014)

Normaal tarief € 92,00
Verminderd tarief € 63,00
Kansenpas Sint-Niklaas € 17,00

Tussen 18 & 25 jaar (Geboortejaar 1996 t/m 2002)

Verminderd tarief € 181,00
Kansenpas Sint-Niklaas € 70,00

Volwassenen (Vanaf 25 jaar en ouder)

Normaal tarief € 402,00
Verminderd tarief € 181,00
Kansenpas Sint-Niklaas € 70,00

Tarieven ná 01 februari 2021

Je schrijft in ná 01 februari 2021 en volgt nog een half schooljaar les, je betaalt 50% van  het inschrijvingsgeld. Inschrijven kan niet meer online, enkel nog in het secretariaat van d'Academie.

Jonger dan 18 jaar (Geboortejaar 2003 t/m 2014)

Normaal tarief € 44,00
Verminderd tarief € 32,00
Kansenpas Sint-Niklaas € 17,00

Tussen 18 en 25 jaar (Geboortejaar 1996 t/m 2002)

Verminderd tarief € 87,00
Kansenpas Sint-Niklaas € 70,00

Volwassenen (Vanaf 25 jaar en ouder)

Normaal tarief € 179,00
Verminderd tarief € 87,00
Kansenpas Sint-Niklaas € 70,00

Onderstaande attesten/documenten geven recht op het verminderd tarief van het inschrijvingsgeld. 

Dit kan helaas niet online verwerkt worden, u dient hiervoor mét het juiste attest/document persoonlijk in te schrijven op het secretariaat van onze Academie in de Boonhemstraat. Voor onze openingsuren klik hier.

Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen of ermee gelijkgesteld en/of personen ten laste daarvan attest RVA of VDAB van de maand september met evt. gezinssamenstelling personen ten laste (geen attesten van vakbonden)
Werklozen in wachttijd of personen ten laste daarvan attest OCMW of het CPAS van de maand september
Leefloontrekkers of personen ten laste daarvan attest OCMW of het CPAS van de maand september
Gepensioneerden met een 'inkomensgarantie voor ouderen' attest OCMW van de maand september die attesteren dat de 'oudere' een inkomensgarantie of rentebijslag heeft
Personen of gezinnen met een beperkt inkomen speciaal OCMW attest (vrijetijdsparticipatie/vrijetijdspas)* + evt. ander attest
Kinderen/jongeren <18j. met een handicap van tenminste 4 punten op pijler 1, zelfredzaamheid of volwassenen ≥25j. met een ‘inkomen vervangende tegemoetkoming’ of ‘integratietegemoetkoming’ of personen ten laste daarvan attest erkenning als gehandicapte en bewijs van vergoeding door FOD Sociale Zekerheid van de maand september (geen attesten mutualiteit)
Residenten in gezinsvervangend tehuis of MPI attest van de instelling van de maand september
Statuut erkend politiek vluchtelingen of personen ten laste daarvan paspoort waarop dit vermeld staat of verklaring van gemeentebestuur waar men ingeschreven is (officieel attest)
Studenten tussen 18 en 24 jaar Geen attest meer nodig (op basis van identiteitskaart)
Minder dan 18 jaar op 31 december van het lopende schooljaar en ander gezinslid betaalde reeds binnen het deeltijds kunstonderwijs (meerdere ingeschreven personen in één gezin) kopie betalingsbewijs van ander gezinslid (behorend tot dezelfde leefeenheid met hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres)
Minder dan 18 jaar op 31 december van het lopende schooljaar en nog een andere studierichting volgend binnen het deeltijds kunstonderwijs kopie betalingsbewijs in de andere studierichting
Opleidingscheques kunnen gebruikt worden voor de opleiding “Illustratieve Vormgeving” en voor de opleiding “Juweelontwerp & Edelsmeden”.
- Je kan maximaal voor 250 EUR opleidingscheques binnen brengen.
- De opleidingscheques moeten ten laatste zaterdag 26 oktober 2019 binnen zijn.
Komen in aanmerking:
- Leerlingen die laag- of middengeschoold zijn: opleidingscheques aan te vragen bij de VDAB.
- Leerlingen die loopbaanbegeleiding volgen: de VDAB beslist of deze opleiding binnen uw traject past en zal afhankelijk daarvan al dan niet opleidingscheques toekennen.

* Meer informatie over de kansenpas vind je hier.

kinderenjongeren volwassenen