Inschrijven

INFO PRIJZEN, KORTINGEN EN INSCHRIJVINGEN

* De inschrijvingen starten op zaterdag 19 juni 2021.

* Je dient in te schrijven vóór 30 september en ook de betaling moet voor 30 september binnen zijn. Mis je deze inschrijvingsperiode dan moet je helaas wachten tot na de herfstvakantie en betaal je ook 20% meer!

Prijzen vanaf 1 november 2021

Je mist de inschrijvingsdatum van 30 september 2021? Je kan pas weer inschrijven na de herfstvakantie, vanaf maandag 8 november 2021 en je betaalt 20% extra.
Inschrijven kan niet meer online, enkel nog op het secretariaat in de hoofdschool: 03/778 38 70.

Jonger dan 18 jaar (Geboortejaar 2004 t/m 2015)

Volle prijs € 93,00
Met korting € 64,00
Kansenpas Sint-Niklaas € 19,00

Tussen 18 en 25 jaar (Geboortejaar 1997 t/m 2003)

Met korting € 182,00
Kansenpas Sint-Niklaas € 74,00

Volwassenen (Vanaf 25 jaar en ouder)

Volle prijs € 404,00
Met korting € 182,00
Kansenpas Sint-Niklaas € 74,00

Kortingen en de nodige attesten

-  Kortingen zijn enkel geldig indien je het juiste attest kan voorleggen.
-  Vergeet het attest gezinssamenstelling niet wanneer dit vereist is. Je kan dit (online) opvragen bij je gemeente.
-  Alle attesten moeten geldig zijn op het moment van je inschrijving of in de maand september.
-  Schrijf je online in, dan kan je het attest inscannen en uploaden. Lukt dit niet, bezorg het attest dan zo snel mogelijk op het secretariaat.

KORTINGEN: VEREISTE ATTESTEN:

Personen met werkloosheidsuitkering:
- Volledig werklozen mét uitkering.
- Werklozen in wachttijd.
+ kinderen of andere personen ten laste.

- Attest VDAB of attest RVA
- Plus attest gezinssamenstelling indien de korting gebruikt wordt voor kind of andere persoon ten laste.

Personen met leefloon OCMW:
+ kinderen of andere personen ten laste.
- Attest OCMW
- Plus attest gezinssamenstelling indien de korting gebruikt wordt voor kind of andere persoon ten laste.
Personen met een verhoogde tegemoetkoming
+ kinderen of andere personen ten laste.
- Attest ziekenfonds met vermelding van de verhoogde tegemoetkoming.
- Plus attest gezinssamenstelling indien de korting gebruikt wordt voor kind of andere persoon ten laste.
Arbeidsongeschikt voor minstens 66%
+ kinderen of andere personen ten laste.
- Attest Riziv of...
- Attest ziekteverzekering mits vermelding arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van minstens 66% en een geldigheidsperiode of...
- Attest FOD Sociale Zaken met vermelding "vermindering tot 1/3 of minder van wat een valide persoon op de arbeidsmarkt kan verdienen"
- Plus attest gezinssamenstelling indien de korting gebruikt wordt voor kind of andere persoon ten laste.
Personen met erkende handicap én een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid
+ kinderen of andere personen ten laste.
- Attest FOD Sociale Zekerheid of...
- European Disability Card (protocol 10/10/16) of...
- Rekeninguittreksel waaruit tegemoetkoming van de FOD Soc. Zekerheid blijkt
- Plus attest gezinssamenstelling indien de korting gebruikt wordt voor kind of andere persoon ten laste.
Kind met beperking van minstens 66% én verhoogde kinderbijslag. - Attest FOD Sociale Zekerheid met vermelding van minstens 4 punten op pijler 1 of...
- Attest kinderbijslagfonds of Fed. Agentschap Kinderbijslag met uitdrukkelijke vermelding van verhoogde kinderbijslag én wegens
handicap van ten minste 66%
Gepensioneerden mét inkomensgarantie voor ouderen
of rentebijslag

- Attest Rijkdienst voor pensioenen

Pleeggezin, gezinsvervangend tehuis of MPI - Schriftelijke verklaring van de directie van de instelling waar het kind verblijft of van de instelling die het kind geplaats heeft.
Erkend politiek vluchteling
+ kinderen of andere personen ten laste.
- Identiteitsbewijs voor vreemdelingen of...
- Inschrijvingsbewijs vreemdelingenregister of...
- Attest door het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen met vermelding nationaliteit: vluchteling
- Plus attest gezinssamenstelling indien de korting gebruikt wordt voor kind of andere persoon ten laste.
Jonger dan 18 en extra inschrijving in een ander domein aan onze of andere academie. - Kopie van het inschrijvingsbewijs met vermelding van betaling.
Jonger dan 18 en deel uitmaken van een leefeenheid (gezin/pleeggezin) waarvan een ander gezinslid reeds is ingeschreven én betaald heeft in onze of andere academie. - Kopie van het inschrijvingsbewijs met vermelding van betaling.
- Plus attest gezinssamenstelling indien de korting gebruikt wordt voor kind of andere persoon ten laste.

Kansenpas / Attest vrijetijdsparticipatie

Wie een kansenpas van Sint-Niklaas heeft, heeft ook recht op een attest vrijetijdsparticipatie. 
Met dat attest betaal je in onze academie slechts:
 * € 19,00 voor kinderen jonger dan 12
 * € 74,00 voor jongeren en volwassenen.
Dit attest kan je slechts één maal per jaar aanvragen. Indien je het attest reeds gebruikte om bijvoorbeeld korting te krijgen bij een sportclub is het niet meer mogelijk om nogmaals van de korting te genieten bij ons.

Als je komt inschrijven, zorg dan zeker dat je het attest vrijetijdsparticipatie bij hebt! De korting is enkel geldig bij afgifte van het attest, niet op vertoon van de kansenpas.

Wie heeft recht op een kansenpas?
- Elke ingeschreven inwoner van Sint-Niklaas die een verhoogde tegemoetkoming krijgt, heeft recht op een kansenpas.
- Ook schoolgaande kinderen van personen zonder wettig verblijf, mensen met een leefloon, bijstand, (collectieve) schuldbemiddeling of een hoge schuldenlast hebben recht op een kansenpas in Sint-Niklaas.

Hoe aan te vragen?
Een kansenpas en een attest vrijetijdsparticipatie kan je enkel aanvragen bij het Welzijnshuis in Sint-Niklaas, Abingdonstraat 99.

Voor meer informatie: 03/778 66 66  of www.sint-niklaas.be/welzijnshuis.

Enkel geldig voor volgende opleidingen:
- lllustratieve vormgeving
- Film, Video & Animatie
- Juweelontwerp & edelsmeden
- Ontwerplabo
- Sounddesign

Bedrag:
Je kan maximum € 250,00 aan opleidingscheques binnenbrengen.

Voorwaarden
- Je bent kortgeschoold of middengeschoold (je hebt hoogstens een diploma secundair onderwijs): in dat geval kun je een loopbaangerichte opleiding en ook alle opleidingen die geregistreerd zijn in de 'Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives' met een opleidingscheque betalen.
- Je bent hooggeschoold (je hebt een graduaats-, bachelor- of masterdiploma): in dat geval kun je alleen een loopbaangerichte opleiding betalen met een opleidingscheque.

Hoe aanvragen?
Sinds 1 september 2020 kan je opleidingscheques aanvragen via het WSE-loket.

Die digitale opleidingscheque wordt uitgegeven door Edenred. Op de opleidingscheque staat de naam van de aanvrager, de naam van de opleiding en de naam van de opleidingsverstrekker.

Meer info:
https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers

Welkomstboekje

In dit boekje vind je o.a. de jaarkalender, het academiereglement en andere praktische informatie terug.

Welkomstboekje 2021-2022

Stap 1 - Ga naar mijnacademie.be
- Ga naar https://mijnacademie.be/academiessintniklaas.
- Selecteer d'Academie Beeld.

Stap 2 - Klik op aanmelden
> Je hebt reeds een account:
   - Vul je e-mailadres en wachtwoord in. 
> Je hebt nog geen account:
   - Klik onderaan op "Nieuwe gebruiker? Nieuw account aanmaken!"
   - Maak een account aan op jouw naam (Gezinsleden worden in een volgende stap toegevoegd)
   - Je ontvangt een mail in je mailbox met de vraag om je account te bevestigen.
   - Na het bevestigen van je account zal je in mijn.academie.be gevraagd worden om leerlingen (dat zijn dus de gezinsleden) toe te voegen aan jouw account. 

Stap 3 - Gezinsleden toevoegen
- Je vult de gevraagde gegevens in, hou zeker het rijksregisternummer bij de hand.
- Ook indien je enkel jezelf inschrijft en de account op jouw naam staat moet je toch nog jezelf als gezinslid toevoegen.

Uitzondering - Je hebt geen Belgisch rijksregisternummer?
- Je maakt een account aan zoals hierboven beschreven maar je voegt géén gezinsleden toe.
- Je mailt de gegevens van jouw account door naar academie.beeld@sint-niklaas.be . Dat wil zeggen: naam, voornaam en e-mailadres waarvoor je net een account aanmaakte. Je geeft ook alle namen en geboortedata door van de gezinsleden.
- Wij koppelen vervolgens alle gezinsleden aan jouw account.
- Zodra dit in orde is ontvang je een bevestiging en kan je opnieuw inloggen en de inschrijvingen ingeven.

Stap 4 - Extra vragen
- Heb je de contactgegevens gecontroleerd?
- Er zullen je enkele vragen gesteld worden zoals "Ga ja akkoord met het academiereglement?", "Mogen er foto's gebruikt worden",...

Stap 5 - Inschrijven
- Voor bestaande leerlingen staat de vervolgopleiding in principe klaar. Je kan hier zelf geen wijzigingen aanbrengen. Indien hier een foute optie verschijnt of als je een optie, lesmoment, locatie,... wil wijzigen dan dien je dit telefonisch of via mail door te geven zodat wij dit kunnen aanpassen en opnieuw klaarzetten.

Stap 6 - Betaal snel en veilig online
- Na het klikken op “bevestigen” verschijnt het te betalen bedrag.
- Indien nodig herhaal het inschrijven voor andere gezinsleden.
- Klik daarna op “nu betalen”.

Stap 7 - Kortingen
- Heb je recht op een korting op basis van kansenpas, werkloosheid, ...? Je kan meteen bij de inschrijving je attest al uploaden. Je betaalt wel nog het volledige tarief en het secretariaat zorgt na controle van de attesten voor de terugbetaling van het kortingsbedrag.
- Lukt het uploaden niet, breng je attest zo snel mogelijk binnen op d'Academie.
- Opletten: na 30 september kunnen wij geen kortingen meer verrekenen!

Ondervind je toch problemen met het inschrijven, je kan ons ook telefonisch bereiken, wij helpen je graag verder. 

Je wenst uit te schrijven?

Vóór of ten laatste op 30 september:
- Je krijgt het volledige inschrijvingsbedrag terugbetaald.

Na 30 september:
- Je kan ook na 30 september nog uitschrijven maar er volgt dan helaas géén terugbetaling of compensatie meer.

kinderenjongeren volwassenen