Inschrijven

INFO PRIJZEN, KORTINGEN EN INSCHRIJVINGEN

De officiële inschrijvingsperiode loopt van 25 juni tot 30 september 2022. Wil je toch nog inschrijven ná 30 september, de mogelijkheid bestaat om nog in te schrijven* tijdens de extra inschrijvingsperiodes:

=> Tweede inschrijvingsperiode: vanaf maandag 7 november 2022
=> Derde inschrijvingsperiode: vanaf woensdag 1 februari 2023

* Je kan uiteraard enkel nog inschrijven bij die ateliers waar nog plaats vrij is.
* Bij sommige ateliers kan je enkel in september opstarten en bestaat er geen mogelijkheid om later op het jaar nog aan te sluiten.
* Bij de ateliers waar je wel nog kan aansluiten dien je eerst bij de leerkracht langs te gaan en zal hij/zij beslissen of je nog kan aansluiten.
* Inschrijven tijdens de extra inschrijvingsperiodes kan helaas niet meer online maar enkel via het secretariaat: 03/778 38 70.

Prijzen vanaf 1 februari 2023

Je schrijft in ná 01 februari 2023 en volgt nog een half schooljaar les, je betaalt 50% van  het inschrijvingsgeld. Inschrijven kan niet meer online, enkel nog in het secretariaat van d'Academie.

Jonger dan 18 jaar (Geboortejaar 2005 t/m 2016)

Volle prijs € 47,00
Met korting € 35,00
Kansenpas Sint-Niklaas € 20,00

Tussen 18 en 25 jaar

Met korting € 93,00
Kansenpas Sint-Niklaas € 78,00

Volwassenen (vanaf 25 jaar en ouder)

Volle prijs € 192,00
Met korting € 93,00
Kansenpas Sint-Niklaas € 78,00

Kortingen en de nodige attesten

-  Kortingen zijn enkel geldig indien je het juiste attest kan voorleggen.
-  Vergeet het attest gezinssamenstelling niet wanneer dit vereist is. Je kan dit (online) opvragen bij je gemeente.
-  Alle attesten moeten geldig zijn op het moment van je inschrijving of in de maand september.
-  Schrijf je online in, dan kan je het attest inscannen en uploaden. Lukt dit niet, bezorg het attest dan zo snel mogelijk op het secretariaat.

Uitsluitend geldig voor jonger dan 18 Vereiste attesten:
Als je ingeschreven bent voor een 2de, 3de of 4de domein in dezelfde of een andere academie.
 • Kopie inschrijving/betalingsbewijs
Als iemand anders die op jouw adres woont al inschrijvingsgeld betaald heeft in dezelfde of een andere academie.
 • Kopie inschrijving/betalingsbewijs + attest gezinssamenstelling
Geldig voor iedereen: Vereiste attesten:
Houder van een kansenpas Sint-Niklaas
(Strikt persoonlijk)
 • Attest "Vrijetijdsparticipatie", aan te vragen bij het OCMW. (De kansenpas zelf is niet voldoende.)
Je bent uitkeringsgerechtigd werkloos
(Geldt ook voor personen ten laste)
 • Attest VDAB of
 • Attest RVA "Aanvraag vermindering inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs".
 • Personen ten laste: bovenstaande + attest gezinssamenstelling
Je ontvangt een leefloon
(Geldt ook voor personen ten laste)
 • Attest OCMW
 • Personen ten laste: bovenstaande + attest gezinssamenstelling
Je ontvangt een verhoogde kinderbijslag
(Geldt ook voor personen ten laste)
 • Attest FOD Sociale Zaken met minimum 4 punten bij criterium "lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap" of
 • Attest kinderbijslagfonds of Fed. Agentschap Kinderbijslag met vermelding van verhoogde kinderbijslag én wegens handicap van ten minste 66%
 • Personen ten laste: bovenstaande + attest gezinssamenstelling
Je bent erkend als persoon met een handicap én ontvangt een uitkering van FOD Sociale Zaken
(Geldt ook voor personen ten laste)
 • European Disability Card of
 • Attest FOD Sociale Zaken waaruit tegemoetkoming blijkt of
 • Rekeninguittreksel van een recente storting van de tegemoetkoming FOD
 • Personen ten laste: bovenstaande + attest gezinssamenstelling
Je bent voor ten minste 66% arbeidsongeschikt
(Geldt ook voor personen ten laste)
 • Attest Ziekenfonds met een geldigheidsperiode, je RIZIV-nummer, en vermelding van minimaal 66% arbeidsongeschiktheid of
 • Attest FOD Sociale Zaken met de vermelding "vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder" of
 • Attest RIZIV
 • Personen ten laste: bovenstaande + attest gezinssamenstelling
Je verblijft in een gezinsvervangend tehuis of een medisch-pedagogische instelling
(Geldt ook voor personen ten laste)
 • Verklaring van de directie van de instelling
 • Personen ten laste: bovenstaande + attest gezinssamenstelling
Je bent erkend politiek vluchteling
(Geldt ook voor personen ten laste)
 • Attest van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen met de vermelding "vluchteling"
 • Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister in de gemeente waar je verblijft
 • Identiteitsbewijs voor vreemdelingen
 • Personen ten laste: bovenstaande + attest gezinssamenstelling

Je ontvangt een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag
(Geldt ook voor personen ten laste)

 • Attest van de Federale Pensioendienst
 • Personen ten laste: bovenstaande + attest gezinssamenstelling

Kansenpas / Attest vrijetijdsparticipatie

Wie een kansenpas van Sint-Niklaas heeft, heeft ook recht op een attest vrijetijdsparticipatie. 
Met dat attest betaal je in onze academie slechts:
 * € 20,00 voor kinderen jonger dan 18
 * € 78,00 vanaf 18 jaar
Dit attest kan je slechts één maal per jaar aanvragen. Indien je het attest reeds gebruikte om bijvoorbeeld korting te krijgen bij een sportclub is het niet meer mogelijk om nogmaals van de korting te genieten bij ons.

Als je komt inschrijven, zorg dan zeker dat je het attest vrijetijdsparticipatie bij hebt! De korting is enkel geldig bij afgifte van het attest, niet op vertoon van de kansenpas.

Wie heeft recht op een kansenpas?
- Elke ingeschreven inwoner van Sint-Niklaas die een verhoogde tegemoetkoming krijgt, heeft recht op een kansenpas.
- Ook schoolgaande kinderen van personen zonder wettig verblijf, mensen met een leefloon, bijstand, (collectieve) schuldbemiddeling of een hoge schuldenlast hebben recht op een kansenpas in Sint-Niklaas.

Hoe aan te vragen?
Een kansenpas en een attest vrijetijdsparticipatie kan je enkel aanvragen bij het Welzijnshuis in Sint-Niklaas, Abingdonstraat 99.

Voor meer informatie: 03/778 66 66  of www.sint-niklaas.be/welzijnshuis.

Enkel geldig voor volgende opleidingen:
- lllustratieve vormgeving
- Film, Video & Animatie
- Juweelontwerp & edelsmeden
- Ontwerplabo
- Sounddesign

Bedrag:
Je kan maximum € 250,00 aan opleidingscheques binnenbrengen.

Voorwaarden
- Je bent kortgeschoold of middengeschoold (je hebt hoogstens een diploma secundair onderwijs): in dat geval kun je een loopbaangerichte opleiding en ook alle opleidingen die geregistreerd zijn in de 'Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives' met een opleidingscheque betalen.
- Je bent hooggeschoold (je hebt een graduaats-, bachelor- of masterdiploma): in dat geval kun je alleen een loopbaangerichte opleiding betalen met een opleidingscheque.

Hoe aanvragen?
Sinds 1 september 2020 kan je opleidingscheques aanvragen via het WSE-loket.

Die digitale opleidingscheque wordt uitgegeven door Edenred. Op de opleidingscheque staat de naam van de aanvrager, de naam van de opleiding en de naam van de opleidingsverstrekker.

Meer info:
https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers

Welkomstboekje

In dit boekje vind je o.a. de jaarkalender, het academiereglement en andere praktische informatie terug.

Welkomstboekje 2021-2022

Je wenst uit te schrijven?

Belangrijk: de datum om je uit te schrijven en toch je inschrijvingsgeld terug te krijgen werd vervroegd, hou hier zeker rekening mee.

Vóór of ten laatste op 25 september:
- Je krijgt het volledige inschrijvingsbedrag terugbetaald.

Na 25 september:
- Je kan ook na 25 september nog uitschrijven maar er volgt dan helaas géén terugbetaling of compensatie meer.

Stap 1 - Ga naar mijnacademie.be
- Ga naar https://mijnacademie.be/academiessintniklaas.
- Selecteer d'Academie Beeld.

Stap 2 - Klik op aanmelden
> Je hebt reeds een account:
   - Vul je e-mailadres en wachtwoord in. 
> Je hebt nog geen account:
   - Klik onderaan op "Nieuwe gebruiker? Nieuw account aanmaken!"
   - Maak een account aan op jouw naam (Gezinsleden worden in een volgende stap toegevoegd)
   - Je ontvangt een mail in je mailbox met de vraag om je account te bevestigen.
   - Na het bevestigen van je account zal je in mijn.academie.be gevraagd worden om leerlingen (dat zijn dus de gezinsleden) toe te voegen aan jouw account. 

Stap 3 - Gezinsleden toevoegen
- Je vult de gevraagde gegevens in, hou zeker het rijksregisternummer bij de hand.
- Ook indien je enkel jezelf inschrijft en de account op jouw naam staat moet je toch nog jezelf als gezinslid toevoegen.

Uitzondering - Je hebt geen Belgisch rijksregisternummer?
- Je maakt een account aan zoals hierboven beschreven maar je voegt géén gezinsleden toe.
- Je mailt de gegevens van jouw account door naar academie.beeld@sint-niklaas.be . Dat wil zeggen: naam, voornaam en e-mailadres waarvoor je net een account aanmaakte. Je geeft ook alle namen en geboortedata door van de gezinsleden.
- Wij koppelen vervolgens alle gezinsleden aan jouw account.
- Zodra dit in orde is ontvang je een bevestiging en kan je opnieuw inloggen en de inschrijvingen ingeven.

Stap 4 - Extra vragen
- Heb je de contactgegevens gecontroleerd?
- Er zullen je enkele vragen gesteld worden zoals "Ga ja akkoord met het academiereglement?", "Mogen er foto's gebruikt worden",...

Stap 5 - Inschrijven
- Voor bestaande leerlingen staat de vervolgopleiding in principe klaar. Je kan hier zelf geen wijzigingen aanbrengen. Indien hier een foute optie verschijnt of als je een optie, lesmoment, locatie,... wil wijzigen dan dien je dit telefonisch of via mail door te geven zodat wij dit kunnen aanpassen en opnieuw klaarzetten.

Stap 6 - Betaal snel en veilig online
- Na het klikken op “bevestigen” verschijnt het te betalen bedrag.
- Indien nodig herhaal het inschrijven voor andere gezinsleden.
- Klik daarna op “nu betalen”.

Stap 7 - Kortingen
- Heb je recht op een korting op basis van kansenpas, werkloosheid, ...? Je kan meteen bij de inschrijving je attest al uploaden. Je betaalt wel nog het volledige tarief en het secretariaat zorgt na controle van de attesten voor de terugbetaling van het kortingsbedrag.
- Lukt het uploaden niet, breng je attest zo snel mogelijk binnen op d'Academie.
- Opletten: na 30 september kunnen wij geen kortingen meer verrekenen!

Ondervind je toch problemen met het inschrijven, je kan ons ook telefonisch bereiken, wij helpen je graag verder. 

kinderenjongeren volwassenen