Inschrijven

INFO PRIJZEN, KORTINGEN EN INSCHRIJVINGEN

* De inschrijvingen starten op zaterdag 19 juni 2021.

* Je dient in te schrijven vóór 30 september en ook de betaling moet voor 30 september binnen zijn. Mis je deze inschrijvingsperiode dan moet je helaas wachten tot na de herfstvakantie en betaal je ook 20% meer!
Inschrijvingen schooljaar 2021-2022

De inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar starten op zaterdag 19 juni om 10u00.

Waar inschrijven:

Volgens de huidige coronamaatregelen zal er enkel online ingeschreven kunnen worden. 
Indien dit de komende weken toch nog zou wijzigen wordt dit door ons hier zo snel mogelijk bekend gemaakt.
Er zullen hoe dan ook voldoende medewerkers telefonisch beschikbaar zijn om je vragen te beantwoorden en je te begeleiden bij eventuele problemen.

Inschrijvingen lopende schooljaar (2020-2021)

Wie nog wil inschrijven voor het lopende schooljaar, kan dit enkel telefonisch of ter plaatse in het secretariaat van de hoofdschool. Openingsuren

Online inschrijven

Via mijnacademie kan je makkelijk en snel een account aanmaken en inschrijven. Ondervind je toch problemen bij je online inschrijving, neem gerust contact met ons op, wij helpen je graag verder.
Secretariaat d'Academie Beeld: 03/778 37 70

Inschrijven op het secretariaat

Onder normale omstandigheden kan er ook ter plaatse ingeschreven worden op het secretariaat van:

  • Sint-Niklaas, de hoofdschool d'Academie Beeld
  • Kruibeke, Huis van het kind
  • Stekene, Gemeentehuis
  • Sint-Gillis-Waas, Gemeentehuis

Volgens de huidige coronamaatregelen zal er echter enkel online ingeschreven kunnen worden. Indien dit de komende weken toch nog zou wijzigen wordt dit door ons hier zo snel mogelijk gecommuniceerd.
Er zullen hoe dan ook voldoende medewerkers telefonisch beschikbaar zijn om je vragen te beantwoorden en je te begeleiden bij eventuele problemen bij het online-inschrijven.

Contact

d'Academie beeld - secretariaat Sint-Niklaas

Boonhemstraat
1
9100
Sint-Niklaas

d'Academie beeld - secretariaat Kruibeke

O.L.Vrouwplein
18-20
9150
Kruibeke

d'Academie beeld - secretariaat Sint-Gillis-Waas

Burgemeester Omer de Meyplein
1
9170
Sint-Gillis-Waas

d'Academie beeld - secretariaat Stekene

Stadionstraat
2
9190
Stekene

Basisprijzen, enkel geldig tot 30 september 2021

Je schrijft in én betaalt vóór 30 september 2021.

Jonger dan 18 jaar (Geboortejaar 2004 t/m 2015)

Volle prijs € 79,00
Met korting € 55,00
Kansenpas Sint-Niklaas € 17,00 (onder voorbehoud)

Tussen 18 en 25 jaar (Geboortejaar 1997 t/m 2003)

Met korting € 155,00
Kansenpas Sint-Niklaas € 70,00 (onder voorbehoud)

Volwassenen (Vanaf 25 jaar en ouder)

Volle prijs € 340,00
Met korting € 155,00
Kansenpas Sint-Niklaas € 70,00 (onder voorbehoud)

Kortingen en de nodige attesten

-  Kortingen zijn enkel geldig indien je het juiste attest kan voorleggen.
-  Vergeet het attest gezinssamenstelling niet wanneer dit vereist is. Je kan dit (online) opvragen bij je gemeente.
-  Alle attesten moeten geldig zijn op het moment van je inschrijving of in de maand september.
-  Schrijf je online in, dan kan je het attest inscannen en uploaden. Lukt dit niet, bezorg het attest dan zo snel mogelijk op het secretariaat.

KORTINGEN: VEREISTE ATTESTEN:

Werklozen:
- Volledig werklozen mét uitkering.
- Werklozen in wachttijd.
+ kinderen of andere personen ten laste.

- Attest VDAB of attest RVA
- Plus attest gezinssamenstelling indien de korting gebruikt wordt voor kind of andere persoon ten laste.

Leefloners OCMW:
+ kinderen of andere personen ten laste.
- Attest OCMW
- Plus attest gezinssamenstelling indien de korting gebruikt wordt voor kind of andere persoon ten laste.
Personen met een verhoogde tegemoetkoming
+ kinderen of andere personen ten laste.
- Attest ziekenfonds met vermelding van de verhoogde tegemoetkoming.
- Plus attest gezinssamenstelling indien de korting gebruikt wordt voor kind of andere persoon ten laste.
Arbeidsongeschikt voor minstens 66%
+ kinderen of andere personen ten laste.
- Attest Riziv of...
- Attest ziekteverzekering mits vermelding arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van minstens 66% en een geldigheidsperiode of...
- Attest FOD Sociale Zaken met vermelding "vermindering tot 1/3 of minder van wat een valide persoon op de arbeidsmarkt kan verdienen"
- Plus attest gezinssamenstelling indien de korting gebruikt wordt voor kind of andere persoon ten laste.
Personen met erkende handicap én een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid
+ kinderen of andere personen ten laste.
- Attest FOD Sociale Zekerheid of...
- European Disability Card (protocol 10/10/16) of...
- Rekeninguittreksel waaruit tegemoetkoming van de FOD Soc. Zekerheid blijkt
- Plus attest gezinssamenstelling indien de korting gebruikt wordt voor kind of andere persoon ten laste.
Kind met beperking van minstens 66% én verhoogde kinderbijslag. - Attest FOD Sociale Zekerheid met vermelding van minstens 4 punten op pijler 1 of...
- Attest kinderbijslagfonds of Fed. Agentschap Kinderbijslag met uitdrukkelijke vermelding van verhoogde kinderbijslag én wegens
handicap van ten minste 66%
Gepensioneerden mét inkomensgarantie voor ouderen
of rentebijslag

- Attest Rijkdienst voor pensioenen

Pleeggezin, gezinsvervangend tehuis of MPI - Schriftelijke verklaring van de directie van de instelling waar het kind verblijft of van de instelling die het kind geplaats heeft.
Erkend politiek vluchteling
+ kinderen of andere personen ten laste.
- Identiteitsbewijs voor vreemdelingen of...
- Inschrijvingsbewijs vreemdelingenregister of...
- Attest door het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen met vermelding nationaliteit: vluchteling
- Plus attest gezinssamenstelling indien de korting gebruikt wordt voor kind of andere persoon ten laste.
Jonger dan 18 en extra inschrijving in een ander domein aan onze of andere academie. - Kopie van het inschrijvingsbewijs met vermelding van betaling.
Jonger dan 18 en deel uitmaken van een leefeenheid (gezin/pleeggezin) waarvan een ander gezinslid reeds is ingeschreven én betaald heeft in onze of andere academie. - Kopie van het inschrijvingsbewijs met vermelding van betaling.
- Plus attest gezinssamenstelling indien de korting gebruikt wordt voor kind of andere persoon ten laste.

Kansenpas / Attest vrijetijdsparticipatie

Wie een kansenpas van Sint-Niklaas heeft, heeft ook recht op een attest vrijetijdsparticipatie. 
Met dat attest betaal je in onze academie slechts:
 * € 17,00 voor kinderen jonger dan 12
 * € 70,00 voor jongeren en volwassenen.
Dit attest kan je slechts één maal per jaar aanvragen. Indien je het attest reeds gebruikte om bijvoorbeeld korting te krijgen bij een sportclub is het niet meer mogelijk om nogmaals van de korting te genieten bij ons.

Als je komt inschrijven, zorg dan zeker dat je het attest vrijetijdsparticipatie bij hebt! De korting is enkel geldig bij afgifte van het attest, niet op vertoon van de kansenpas.

Wie heeft recht op een kansenpas?
- Elke ingeschreven inwoner van Sint-Niklaas die een verhoogde tegemoetkoming krijgt, heeft recht op een kansenpas.
- Ook schoolgaande kinderen van personen zonder wettig verblijf, mensen met een leefloon, bijstand, (collectieve) schuldbemiddeling of een hoge schuldenlast hebben recht op een kansenpas in Sint-Niklaas.

Hoe aan te vragen?
Een kansenpas en een attest vrijetijdsparticipatie kan je enkel aanvragen bij het Welzijnshuis in Sint-Niklaas, Abingdonstraat 99.

Voor meer informatie: 03/778 66 66  of www.sint-niklaas.be/welzijnshuis.

Enkel geldig voor volgende opleidingen:
- llustratieve vormgeving
- Film, Video & Animatie
- Juweelontwerp & edelsmeden
- Ontwerplabo

Bedrag:
Je kan maximum € 250,00 aan opleidingscheques binnenbrengen.

Voorwaarden
- Je bent kortgeschoold of middengeschoold (je hebt hoogstens een diploma secundair onderwijs): in dat geval kun je een loopbaangerichte opleiding en ook alle opleidingen die geregistreerd zijn in de 'Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives' met een opleidingscheque betalen.
- Je bent hooggeschoold (je hebt een graduaats-, bachelor- of masterdiploma): in dat geval kun je alleen een loopbaangerichte opleiding betalen met een opleidingscheque.

Hoe aan vragen?
Sinds 1 september 2020 kan je opleidingcheques aanvragen via het WSE-loket.

Die digitale opleidingscheque wordt uitgegeven door Edenred. Op de opleidingscheque staat de naam van de aanvrager, de naam van de opleiding en de naam van de opleidingsverstrekker.

Meer info:
https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers

Stap 1 - Ga naar mijnacademie.be
- Klik hiervoor op de button ONLINE INSCHRIJVEN, KLIK  HIER of surf naar https://mijnacademie.be/academiessintniklaas.
- Selecteer d'Academie Beeld.

Stap 2 - Klik op aanmelden
> Je hebt reeds een account:
   - Vul je e-mailadres en wachtwoord in. 
> Je hebt nog geen account:
   - Klik onderaan op "Nieuwe gebruiker? Nieuw account aanmaken!"
   - Maak een account aan op jouw naam (Gezinsleden worden in een volgende stap toegevoegd)
   - Je ontvangt een mail in je mailbox met de vraag om je account te bevestigen.
   - Na het bevestigen van je account zal je in mijn.academie.be gevraagd worden om leerlingen (dat zijn dus de gezinsleden) toe te voegen aan jouw account. 

Stap 3a - Gezinsleden toevoegen
- Je vult de gevraagde gegevens in, hou zeker het rijksregisternummer bij de hand.
- Ook indien je enkel jezelf inschrijft en de account op jouw naam staat moet je toch nog jezelf als gezinslid toevoegen.

Uitzondering - Je hebt geen Belgisch rijksregisternummer?
- Je maakt een account aan zoals hierboven beschreven maar je voegt géén gezinsleden toe.
- Je mailt de gegevens van jouw account door naar anouck.garmyn@sint-niklaas.be. Dat wil zeggen: naam, voornaam en e-mailadres waarvoor je net een account aanmaakte. Je geeft ook alle namen en geboortedata door van de gezinsleden.
- Anouck koppelt vervolgens alle gezinsleden aan jouw account.
- Zodra dit in orde is stuurt zij jou een bevestiging en kan jij opnieuw inloggen en de inschrijvingen ingeven.

Stap 4 - Extra vragen
- Heb je de contactgegevens gecontroleerd?
- Ga ja akkoord met het academiereglement?
- Ga je akkoord met ...

Stap 5 - Inschrijven
- Voor bestaande leerlingen staat de vervolgopleiding in principe klaar. Indien hier een foute optie verschijnt neem je best contact op met het secretariaat dan zetten we dit onmiddellijk voor jou recht.

Stap 6 - Kortingen
- Heb je recht op een korting op basis van kansenpas, werkloosheid, ...? Je betaalt bij de online inschrijving toch het volledige tarief. Voeg bij de inschrijving het geldige attest en je rekeningnummer toe, en het secretariaat zorgt na controle van de geldigheid voor de terugbetaling van het kortingsbedrag.  Je mag het attest en rekeningnummer ook altijd opsturen naar d'Academie Beeld.

Stap 7 - Betaal snel en veilig online
Ondervind je toch problemen met het inschrijven, je kan ons ook telefonisch bereiken, wij helpen je graag verder. 

kinderenjongeren volwassenen