Prijzen schooljaar 2021-2022

INFO PRIJZEN, KORTINGEN EN INSCHRIJVINGEN

* De inschrijvingen starten op zaterdag 19 juni 2021.

* Je dient in te schrijven vóór 30 september en ook de betaling moet vóór 30 september binnen zijn. Mis je deze inschrijvingsperiode dan moet je helaas wachten tot na de herfstvakantie en betaal je ook 20% meer!

Start inschrijvingen:
- Inschrijven kan vanaf zaterdag 19 juni 2021.

Hoe inschrijven:
Online via www.mijnacademie.be.

Persoonlijk inschrijven op het secretariaat in de hoofdschool kan ook, maar enkel op afspraak.  (Eind mei zal je hier een link terugvinden om een afspraak vast te leggen.)

Basisprijzen, enkel geldig tot 30 september 2021

Je schrijft in én betaalt vóór 30 september 2021.

Jonger dan 18 jaar (Geboortejaar 2004 t/m 2015)

Volle prijs € 79,00
Met korting € 55,00
Kansenpas Sint-Niklaas € 17,00 (onder voorbehoud)

Tussen 18 en 25 jaar (Geboortejaar 1997 t/m 2003)

Met korting € 155,00
Kansenpas Sint-Niklaas € 70,00 (onder voorbehoud)

Volwassenen (Vanaf 25 jaar en ouder)

Volle prijs € 340,00
Met korting € 155,00
Kansenpas Sint-Niklaas € 70,00 (onder voorbehoud)

Kortingen en de nodige attesten

-  Kortingen zijn enkel geldig indien je het juiste attest kan voorleggen.
-  Vergeet het attest gezinssamenstelling niet wanneer dit vereist is. Je kan dit (online) opvragen bij je gemeente.
- Alle attesten moeten geldig zijn op het moment van je inschrijving of in de maand september.
-  Schrijf je online in, dan kan je het attest inscannen en uploaden. Lukt dit niet, bezorg het attest dan zo snel mogelijk op het secretariaat.

KORTINGEN: VEREISTE ATTESTEN:

Werklozen:
- Volledig werklozen mét uitkering.
- Werklozen in wachttijd.
+ kinderen of andere personen ten laste.

- Attest VDAB of attest RVA
- Plus attest gezinssamenstelling indien de korting gebruikt wordt voor kind of andere persoon ten laste.

Leefloners OCMW:
+ kinderen of andere personen ten laste.
- Attest OCMW
- Plus attest gezinssamenstelling indien de korting gebruikt wordt voor kind of andere persoon ten laste.
Personen met een verhoogde tegemoetkoming
+ kinderen of andere personen ten laste.
- Attest ziekenfonds met vermelding van de verhoogde tegemoetkoming.
- Plus attest gezinssamenstelling indien de korting gebruikt wordt voor kind of andere persoon ten laste.
Arbeidsongeschikt voor minstens 66%
+ kinderen of andere personen ten laste.
- Attest Riziv of...
- Attest ziekteverzekering mits vermelding arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van minstens 66% en een geldigheidsperiode of...
- Attest FOD Sociale Zaken met vermelding "vermindering tot 1/3 of minder van wat een valide persoon op de arbeidsmarkt kan verdienen"
- Plus attest gezinssamenstelling indien de korting gebruikt wordt voor kind of andere persoon ten laste.
Personen met erkende handicap én een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid
+ kinderen of andere personen ten laste.
- Attest FOD Sociale Zekerheid of...
- European Disability Card (protocol 10/10/16) of...
- Rekeninguittreksel waaruit tegemoetkoming van de FOD Soc. Zekerheid blijkt
- Plus attest gezinssamenstelling indien de korting gebruikt wordt voor kind of andere persoon ten laste.
Kind met beperking van minstens 66% én verhoogde kinderbijslag. - Attest FOD Sociale Zekerheid met vermelding van minstens 4 punten op pijler 1 of...
- Attest kinderbijslagfonds of Fed. Agentschap Kinderbijslag met uitdrukkelijke vermelding van verhoogde kinderbijslag én wegens
handicap van ten minste 66%
Gepensioneerden mét inkomensgarantie voor ouderen
of rentebijslag

- Attest Rijkdienst voor pensioenen

Pleeggezin, gezinsvervangend tehuis of MPI - Schriftelijke verklaring van de directie van de instelling waar het kind verblijft of van de instelling die het kind geplaats heeft.
Erkend politiek vluchteling
+ kinderen of andere personen ten laste.
- Identiteitsbewijs voor vreemdelingen of...
- Inschrijvingsbewijs vreemdelingenregister of...
- Attest door het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen met vermelding nationaliteit: vluchteling
- Plus attest gezinssamenstelling indien de korting gebruikt wordt voor kind of andere persoon ten laste.
Jonger dan 18 en extra inschrijving in een ander domein aan onze of andere academie. - Kopie van het inschrijvingsbewijs met vermelding van betaling.
Jonger dan 18 en deel uitmaken van een leefeenheid (gezin/pleeggezin) waarvan een ander gezinslid reeds is ingeschreven én betaald heeft in onze of andere academie. - Kopie van het inschrijvingsbewijs met vermelding van betaling.
- Plus attest gezinssamenstelling indien de korting gebruikt wordt voor kind of andere persoon ten laste.

 

Kansenpas / Attest vrijetijdsparticipatie

Wie een kansenpas van Sint-Niklaas heeft, heeft ook recht op een attest vrijetijdsparticipatie. 
Met dat attest betaal je in onze academie slechts:
 * € 17,00 voor kinderen jonger dan 12
 * € 70,00 voor jongeren en volwassenen.

Als je komt inschrijven, zorg dan zeker dat je het attest vrijetijdsparticipatie bij hebt! De korting is enkel geldig bij afgifte van het attest, niet op vertoon van de kansenpas.

Wie heeft recht op een kansenpas?
- Elke ingeschreven inwoner van Sint-Niklaas die een verhoogde tegemoetkoming krijgt, heeft recht op een kansenpas.
- Ook schoolgaande kinderen van personen zonder wettig verblijf, mensen met een leefloon, bijstand, (collectieve) schuldbemiddeling of een hoge schuldenlast hebben recht op een kansenpas in Sint-Niklaas.

Hoe aan te vragen?
Een kansenpas en een attest vrijetijdsparticipatie kan je enkel aanvragen bij het Welzijnshuis in Sint-Niklaas, Abingdonstraat 99.

Voor meer informatie: 03/778 66 66  of www.sint-niklaas.be/welzijnshuis.

 

 

Opleidingscheques

Bedrag:
Je kan maximum € 250,00 aan opleidingscheques binnenbrengen.

Enkel geldig voor volgende opleidingen:
llustratieve vormgeving
Juweelontwerp/edelsmeden

Voorwaarden
- Je bent kortgeschoold of middengeschoold (je hebt hoogstens een diploma secundair onderwijs): in dat geval kun je een loopbaangerichte opleiding en ook alle opleidingen die geregistreerd zijn in de 'Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives' met een opleidingscheque betalen.
- Je bent hooggeschoold (je hebt een graduaats-, bachelor- of masterdiploma): in dat geval kun je alleen een loopbaangerichte opleiding betalen met een opleidingscheque.

Hoe aan vragen?
Sinds 1 september 2020 kan je opleidingcheques aanvragen via het WSE-loket.

Die digitale opleidingscheque wordt uitgegeven door Edenred. Op de opleidingscheque staat de naam van de aanvrager, de naam van de opleiding en de naam van de opleidingsverstrekker.

Meer info:
https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers

 

Prijzen vanaf 01 november 2021

Je mist de inschrijvingsdatum van 30 september 2021? Je kan pas weer inschrijven na de herfstvakantie, maandag 8 november 2021 en je betaalt 20% extra op het inschrijvingsgeld. Inschrijven kan niet meer online, enkel nog op het secretariaat in de hoofdschool.

Jonger dan 18 jaar (Geboortejaar 2004 t/m 2015)

Volle prijs € 93,00
Met korting € 64,00
Kansenpas Sint-Niklaas € 17,00 (onder voorbehoud)

Tussen 18 & 25 jaar (Geboortejaar 1997 t/m 2003)

Met korting € 182,00
Kansenpas Sint-Niklaas € 70,00 (onder voorbehoud)

Volwassenen (Vanaf 25 jaar en ouder)

Volle prijs € 404,00
Met korting € 182,00
Kansenpas Sint-Niklaas € 70,00 (onder voorbehoud)

Prijzen ná 01 februari 2022

Je schrijft in ná 01 februari 2022 en volgt nog een half schooljaar les, je betaalt 50% van  het inschrijvingsgeld. Inschrijven kan niet meer online, enkel nog in het secretariaat van d'Academie.

Jonger dan 18 jaar (Geboortejaar 2004 t/m 2015)

Volle prijs € 45,00
Met korting € 33,00
Kansenpas Sint-Niklaas € 17,00 (onder voorbehoud)

Tussen 18 en 25 jaar (Geboortejaar 1997 t/m 2003)

Met korting € 88,00
Kansenpas Sint-Niklaas € 70,00 (onder voorbehoud)

Volwassenen (Vanaf 25 jaar en ouder)

Volle prijs € 180,00
Met korting € 88,00
Kansenpas Sint-Niklaas € 70,00 (onder voorbehoud)
kinderenjongeren volwassenen