Artistiek pedagogisch project

D'Academie Beeld van Sint-Niklaas is een academie van de 21ste eeuw die haar rijk verleden koestert en vol gaat voor een boeiende en vernieuwende toekomst.
Paragraphs

We zijn er rotsvast van overtuigd dat iedereen gebaat is met kunstonderwijs.

Vanuit een nieuwsgierigheid die geprikkeld wordt in de ateliers verwerven de leerlingen inzichten en een probleemoplossend vermogen die in vele aspecten van het leven bruikbaar zijn.

De opleidingen aan d’Academie vertrekken vaak vanuit de studie en verwerving van de kennis van een medium. Dit is echter slechts de aanzet om tot een artistieke visie te komen, zeker geen doel op zich. We focussen in de eerste plaats op het artistiek proces dat een leerling doormaakt, pas in tweede instantie op het product.

De veilige omgeving van het atelier zorgt voor een geborgenheid waarbij de leerling zich ten volle kan ontplooien. De studenten worden steeds positief gestimuleerd om te onderzoeken, de geijkte paden te verlaten en te experimenteren. Zo wordt hun identiteit ontwikkeld en ontdekken ze hun eigen artistieke persoonlijkheid.

Falen maakt een wezenlijk onderdeel uit van het onderzoeksproces, het is een positief gegeven binnen de muren van d’Academie en leidt naar nieuwe inzichten.

De bibliotheek vormt het hart en de centrale plek van d’Academie én van elk atelier. De tactiliteit van boeken en objecten die in het atelier aanwezig zijn, zorgen voor een boeiende leeromgeving.

De leerling staat centraal in d’Academie, naast de leerkracht, die de rol van individueel begeleider opneemt en inspeelt op de vragen van de leerling.

Deeltijds Kunstonderwijs biedt mensen de ruimte om zichzelf sterker te maken.

In de bijlage vind je de schematische voorstelling van onze visie op onze artistieke en pedagogische visie. 

Contact

d'Academie beeld - secretariaat Sint-Niklaas

Boonhemstraat
1
9100
Sint-Niklaas
kinderenjongeren volwassenen