Tijd voor DKO

Beeldende kunst
Social media sharing

Half werk is geen werk.

Tijd voor DKO: een noodkreet om extra tijd binnen het Deeltijds Kunstonderwijs. Het draait niet om een financiële compensatie, maar een vraag om meer tijd om het artistieke proces naar behoren te kunnen ontwikkelen.

Na een rondvraag in ons atelier Beeldhouwkunst blijkt dat enkele van onze leerlingen een achterstand hebben op hun project. Een voorstel om een half jaar extra les te verkrijgen, zou voor hen de ideale compensatie zijn om de verloren tijd terug te winnen. Niet alleen de achterstand, ook het vele verlies van dynamiek en sfeer in het atelier baart hen zorgen. Een vol atelier, gevuld met mensen en ideeën, een leerkracht die constant aanwezig is om feedback en tips te geven... Het behoort even tot de verleden tijd. De continue aanwezigheid van een leerkracht is fundamenteel.

De tentoonstelling en jurering van de eindwerken, wat elk jaar als een uitbundig feest wordt ervaren, komt dit jaar opnieuw in het gedrang. ‘Je verliest veel motivatie waardoor het langer gaat duren om een project af te werken,’ getuigt één van onze leerlingen.

Niet enkel de leerlingen, maar ook de leerkrachten zijn bezorgd. De begeleiding van de leerlingen, alsook hun jobzekerheid komt in de weegschaal te liggen. Dit schooljaar schreven een aanzienlijk aantal volwassenen zich niet meer in, waardoor het urenpakket in het gedrang komt. Een ‘bevriezing’ van dit urenpakket zou hierbij een uitkomst bieden. Enkel zo kan de broodnodige en kwalitatieve begeleiding gegarandeerd blijven.

Kortom, doe zoals veel van onze collega’s en teken hier de petitie!

https://www.tijdvoordko.be/

leerlingen
kinderenjongeren volwassenen