Aanrakingen - Galerie S&H De Buck

Beeldende kunst
Expo
Social media sharing

Uitstapje door Gent gepland in januari of februari? Ga dan zeker langs Galerie S&H De Buck. Edith Ronse, leerkracht Beeldhouwen, stelt haar werk tentoon in het raam van de Galerie. Zij geniet thuis van haar kersvers zoontje en wij kunnen onze ogen de kost geven tijdens een mooie wandeling door Gent.

"Edith Ronse toont ons sculpturen waarbij ze delen van het menselijk lichaam heeft geïsoleerd. In haar werk is ontegensprekelijk de huid een soort van katalysator. 
Als we sterk inzoomen op onze huid, dan zien we, wellicht tot onze verbazing, dat die huid een zeer open grenssysteem is, een osmose, die een dialoog, tussen ons en de wereld, mogelijk maakt. Een zacht ademend, uitdijend veld dat de wereld toelaat, omdat we er nu eenmaal, wezenlijk, een onlosmakelijk deel van zijn. De huid als drager van informatie waar ons hele 'Zijn' is in vervat. 
De huid is onlosmakelijk verbonden met aanraking. Versmelting, verstilling, het loslaten, de huivering, de voelbare herinnering. De afdruk op de huid die je vertelt wat die aanraking heeft betekend, losgemaakt. Of die andere, vele andere aanrakingen, zoals bij geliefden, die Edith omschrijft als 'zalvend', als ware 'magie'. Een aanraking van een andere orde, een die je overweldigt, stuwt en ontlaadt.
Je zou het woord 'lichaam' kunnen lezen als: 'dat wat omhult'. Maar wat omhult het lichaam? Wat lijkt de huid te willen verbergen? 
In Oosterse denkbeelden is het lichaam de plaats waar wij in 'wonen', of sterker nog: 'in mogen wonen'. Het lichaam als de nomadische tempel van de zwervende geest. Een 'voelend denken', een humane vrijplaats, een empathische ruimte, die door zijn eigenheid toont wie, of wat, we werkelijk zijn. Zo dat zelfs ons innerlijk zich manifesteert als een stille dirigent die vorm geeft aan ons uiterlijk. En dit is een rode draad in het werk van Edith Ronse: dat de gemoedsgesteldheid en veranderlijke conditie kan gelezen worden aan het menselijk oppervlak. Die zachte huid, geaderd tussen vlees en bloed, waarin we de verschillende lagen in de diepte kunnen aflezen." 
Delen uit een tekst van Stefaan Van Biesen.

Galerie S&H De Buck
Zuidstationstraat 25
9000 Gent

kinderenjongeren volwassenen