corona

Maatregelen i.v.m. Covid-19

15 oktober tot 31 december
Beeldende kunst
Met kinderen

Vanaf maandag 29 maart worden de lessen opgeschort en gaat de Paasvakantie in.
Deze verlenging met 1 week volstaat hopelijk zodat we vanaf 19 april er terug voluit tegenaan kunnen gaan.

We houden jullie uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Social media sharing

Update 26/03/2021

Op deze pagina vinden jullie alle maatregelen met betrekking tot onze academie. De regels worden telkens zo snel mogelijk aangepast, zodra er andere regels gelden.

In het deeltijds kunstonderwijs (dko) komen kinderen uit verschillende scholen samen buiten de normale periode van het ‘dagonderwijs’. Anderzijds bestaan er al langer strenge protocollen in het dko die nauwgezet worden toegepast. Het dko kan je ook niet zomaar beschouwen als een 'gewone hobby': het leidt tot certificering en in sommige gevallen ook tot hoger onderwijs.
Daarom heeft minister Weyts samen met het brede onderwijsveld beslist om de maatregelen die nu gelden voor het dko te behouden. Lees de maatregelen na.
De enige wijziging vanaf 1 februari is dat bij de -12-jarigen de groep beperkt wordt tot maximaal 10 en dat activiteiten zoveel mogelijk buiten georganiseerd worden, in de volle wetenschap dat dit voor sommige activiteiten (zoals piano) niet altijd mogelijk is. In dat geval kan de opleiding nog steeds binnen georganiseerd worden.

Jongeren kiezen voortaan één buitenschoolse activiteit

Om het aantal contacten te beperken en zo de verspreiding van corona tegen te gaan wordt aan schoolgaande kinderen en jongeren gevraagd om vanaf 1 februari voor één buitenschoolse activiteit te kiezen. Als ze voor de jeugdbeweging, sportclub of een andere activiteit kiezen, zullen ze niet naar de academie komen.
De academie stelt zich zo flexibel mogelijk op wat afwezigheden en evaluaties betreft. Als de lessen aan de academie volledig in afstandsonderwijs gegeven worden, hoeven de leerlingen niet te kiezen tussen de academie en een andere activiteit. Meer info: afstandsleren.
De academie oefent geen toezicht uit op de maatregel waarbij gevraagd wordt om het combineren van lessen dko met andere buitenschoolse activiteiten te vermijden.
Wie ervoor kiest om deeltijds kunstonderwijs te blijven volgen, mag alle lessen blijven volgen waarvoor hij ingeschreven is.

Les geven in kleine groepen is niet meer mogelijk voor leerlingen vanaf de derde graad (+12 jaar). We zijn voor de jongeren en volwassenen moeten overstappen naar een hybride vorm van les geven. Dit is een combinatie van individuele begeleiding op de academie en online les.

In samenspraak met de dienst preventie op het werk, de pedagogisch coördinatoren en de leerkrachten hebben we een regeling uitgewerkt die het mogelijk maakt voor zoveel mogelijk leerlingen om toch contact te kunnen hebben met hun leerkracht. We stellen daarnaast de ateliers zoveel mogelijk ter beschikking van de leerlingen.

De leerkrachten krijgen een belangrijke rol in de praktische organisatie van deze lessen. 

Zij zijn het best geplaatst om de inschattingen te maken
- Wie kan wanneer naar de academie komen. 
- Wie heeft het meeste nood aan de individuele begeleiding. 
- Wie kan van het atelier gebruik maken.

Algemene regels:

 • Wie ziek is blijft thuis!
 • Basis hygiëne regels respecteren
 • Afstand houden
 • Mondmasker is verplicht voor alle leerlingen

Specifieke regels

1ste en 2de graad (-12 jaar)

 • Leerlingen mogen maximaal met 10 tegelijk aanwezig zijn.
 • De leerkrachten werken hiervoor een systeem uit en brengen jullie op de hoogte.
 • Uitstappen worden opgeschort.

3de graad (12 tot 18 jaar)

 • NIEUW: jongeren kunnen nu in kleine groepjes weer naar de jeugdbeweging of sportactiviteiten hervatten. Ze worden echter wel verplicht een keuze te maken, want ze kunnen slechts één buitenschoolse activiteit volgen. De Academie valt buiten deze regeling, we worden gerekend tot onderwijs waardoor naar de academie gaan gecombineerd kan worden met een hobby.
 • Weet wel, dat binnen het DKO (deeltijds kunstonderwijs) leerlingen meerdere disciplines mogen blijven volgen in verschillende domeinen (beeld-muziek-woord-dans).
 • Jullie leerkracht neemt contact op met jullie om na te gaan of je kiest voor d’Academie of voor een andere vrijetijdsbesteding.
 • De leerlingen krijgen fysiek 1 op 1 begeleiding of online les
 • De leerlingen kunnen per 4 in het atelier werken in afwachting van hun 1 op 1 gesprek met de leerkracht
 • De leerkracht maakt afspraken met de leerlingen
 • Leerkrachten geven groepslessen aan maximaal 4 leerlingen
 • Leerkrachten kunnen 1 op 1 begeleiding bieden in aparte lokalen

4de graad, specialisatie en BAC 

 • Zij krijgen fysiek 1 op 1 begeleiding of online les
 • De leerlingen kunnen beperkt zelfstandig in de ateliers werken gedurende de openingsuren van de academie
 • De leerkracht maakt afspraken met de leerlingen
 • Leerkrachten geven groepslessen aan maximaal 4 leerlingen
 • Leerkrachten kunnen 1 op 1 begeleiding bieden in aparte lokalen

We gaan ervan uit dat we met deze nieuwe regels een veilige academieomgeving kunnen creëren voor jullie en jullie kinderen.

De algemene richtlijnen en draaiboeken van het ministerie vinden jullie hier in dit handige overzicht van het ministerie. Indien u toch nog met vragen zit, aarzel dan niet om ons te contacteren.

kinderenjongeren volwassenen